2016/581/OR

2016/581/OR

Zbiórka Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" na cele statutowe w zakresie terapii i leczenia podopiecznych

2016-02-15

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-02-18 Do: 2017-02-17
Polska
zbiórka do zaplombowanych puszek i skarbon stacjonarnych
15
Pomoc podopiecznym Fundacji „Nowa Nadzieja” w zakresie: wczesnej diagnostyki; pokrycia kosztów przeprowadzania operacji medycznych zgodnie z potrzebami i zaleceniami specjalistów; leczenia i kompleksowej rehabilitacji (specjalistycznych wizyt lekarskie, zabiegów rehabilitacyjnych i turnusów rehabilitacyjnych); zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i ortopedycznego; zakupu leków; likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się; zakupu pomocy edukacyjnych; pokrycia kosztów przejazdu na leczenie i rehabilitację; organizacji wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, w tym adaptacji pomieszczeń, zakup wyposażenia rehabilitacyjnego i materiałów oraz zatrudnienia specjalistów.
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnej
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz osób niepełnosprawnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska