2014/1702/OR

2014/1702/OR

23 Finał Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.

2014-11-25

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-12-15 Do: 2015-02-15
Polska
Datki zbierane do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, zbieranie ofiar w naturze - sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla oddziałów polskich szpitali.
120000
Na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych, na zakup sprzętu dla oddziałów geriatrycznych i ZOL, na finansowanie realizacji programów medycznych i edukacyjnych prowadzonych przez Fundację, na finansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci, doposażenie ośrodków opieki zdrowotnej w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia dzieci.
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz osób niepełnosprawnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Inne formy zbiórki: wpłaty na rachunek bankowy prowadzony dla zbiórki, sprzedaż Cegiełek, licytacja darów rzeczowych na cele zbiórki, zbiórka poprzez kanały elektroniczne, wpłaty za pomocą kart płatniczych.
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska