2015/4267/OR

2015/4267/OR

24. Finał Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Na zakup urządzeń medycznych do oddziałów pediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

2015-10-30

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-12-01 Do: 2016-02-15
Polska
datki zbierane do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych; zbieranie ofiar w naturze - sprzetu medycznego z przeznaczeniem dla oddziałów polskich szpitali
120000
Na zakup urządzeń medycznych na oddziały pediatryczne, na zakup sprzętu dla oddziałów geriatrycznych i ZOL, na finansowanie realizacji programów medycznych i edukacyjnych prowadzonych przez Fundację , na finansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci, doposażenie ośrodków opieki zdrowotnej w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia dzieci.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowiaDodatkowe informacje o zbiórce:
Inne formy zbiorki: wpłaty na rachunek bankowy prowadzony dla zbiórki, rozprowadzenie "Cegiełek", licytacje darów rzeczowych na cele zbiorki, zbiórka poprzez kanały elektroniczne, wpłaty za pomocą kart płatniczych.
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska