2016/4026/OR

2016/4026/OR

25. FINAŁ FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. DLA RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI NA ODDZIAŁACH OGÓLNOPEDIATRYCZNYCH ORAZ DLA ZAPEWNIENIA GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIOROM.

2016-11-14

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-12-01 Do: 2017-02-28
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK, SKARBON ORAZ ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH - SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA ODDZIAŁÓW POLSKICH SZPITALI.
120000
NA ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH NA ODDZIAŁY OGÓLNOPEDIATRYCZNE, NA ZAKUP SPRZĘTU DLA ODDZIAŁÓW GERIATRYCZNYCH I ZOL, NA FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW MEDYCZNYCH I EDUKACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ, NA FINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI, DOPOSAŻENIE OŚRODKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPRZĘT NIEZBĘDNY DO RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI.
Cel w sferze zadań:
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
promocji i organizacji wolontariatuDodatkowe informacje o zbiórce:
INNE FORMY ZBIÓRKI: WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY PROWADZONY DLA ZBIÓRKI, ROZPROWADZENIE "CEGIEŁEK", LICYTACJE DARÓW RZECZOWYCH NA CELE ZBIÓRKI, ZBIÓRKA POPRZEZ KANAŁY ELEKTRONICZNE, WPŁATY ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH.
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska