2015/4677/KS

2015/4677/KS

COOLTURA W WIERZYCACH

2015-12-02

KOMITET SPOŁECZNY COOLTURA W WIERZYCACH


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-12-03 Do: Permanentna
Województwo Wielkopolskie
Zbiórka do puszek
10
Organizowanie imprez "kultury wysokiej" w świetlicy sołectwa Wierzyce integrujących lokalną społeczność.
Cel w sferze zadań:
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska