2016/892/OR

2016/892/OR

Z Meksyku do Wrocławia: kup bilet!

2016-03-04

Stowarzyszenie Charytatywne ROKPA Polska


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-03-10 Do: 2016-05-31
Polska
kwesta do puszek
10
Razem kupujemy bilety lotnicze dla sześciorga dzieci z Domu Dziecka w Puerto Escondido w Meksyku aby wogły wziąc udział w tegorocznej 7.edycji Brave Kids, w wielokulturowej grupie 144 dzieci z 20 krajów, z 5 kontynentów.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wypoczynku dzieci i młodzieży
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Zbiórka będzie przeprowadzona w ramach szerszego wydarzenia składającego się ze spotkań, pokazów, koncertów, akcji crowdfoundingowej.
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska