2016/1704/OR

2016/1704/OR

Akcja charytatywna na rzecz Małgorzaty Skalskiej

2016-04-27

Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-05-09 Do: 2016-05-31
Wrocław
zbiórka dobrowolnych datków do puszek
30
Zbiórka środków finansowych przeznaczonych na leczenie chorej na nowotwór studentki Politechniki Wrocławskiej - Małgosi Skalskiej.
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska