2015/4399/OR

2015/4399/OR

ZBIÓRKA PUBLICZNA DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI "DOBRA WIOSKA"

2015-11-17

FUNDACJA "DOBRA WIOSKA"


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-12-01 Do: Permanentna
POLSKA
ZBIÓRKA PIENIĘDZY DO PUSZEK I SKARBON ORAZ ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH DO KOSZY I SKRZYNEK
50
ZBIÓRKA NA DELFINOTERAPIĘ PODOPIECZNYCH FUNDACJI "DOBRA WIOSKA" PODCZAS TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH Z DELFINOTERAPIĄ W POLSCE ORAZ W REPUBLICE TURCJI; ZBIÓRKA NA REHABILITACJĘ PODOPIECZNYCH FUNDACJI "DOBRA WIOSKA" PODCZAS TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH Z NAUKĄ JAZDY NA NARTACH ORAZ AQUATERAPIĄ W POLSCE I WE WŁOSZECH; POMOC I OCHRONA ZDROWIA PODOPIECZNYCH FUNDACJI "DOBRA WIOSKA" POPRZEZ POKRYCIE KOSZTÓW: OPERACJI, LECZENIA, REHABILITACJI, ZABIEGÓW, ZAKUPU LEKÓW, BADAŃ LEKARSKICH, ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO, POKRYCIE KOSZTÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, FINANSOWANIA ROZWOJU FIZYCZNEGO, EDUKACJI, WYJAZDÓW WYPOCZYNKOWYCH I EDUKACYJNYCH, LECZENIE ZAGRANICZNE, PRZYGOTOWANIE I PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH
Cel w sferze zadań:
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
pomocy Polonii i Polakom za granicą
promocji i organizacji wolontariatu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
wypoczynku dzieci i młodzieżyDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska