2022/1028/OR

2022/1028/OR

POMOC UKRAINA - KOSTOPOL

2022-03-03

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-03-08 Do: 2022-10-31
Gmina Dobre Miasto
zbiórka do puszek
10
Celem zbiórki publicznej jest zebranie środków na wsparcie mieszkańców Ukrainy - obwód równieński, Gmina Kostopol, z przeznaczeniem na zakup środków pomocy medycznej, wsparcie osób przyjeżdżających z Ukrainy i bieżące potrzeby bytowe zgłaszane przez Partnera
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznymDodatkowe informacje o zbiórce:
Organizator zbiórki od 17 lat aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi na Ukrainie. Organizowaliśmy wsparcie ( w tym poprzez zbiórkę publiczną) na rzecz mieszkańców Ukrainy w związku z trudną sytuacją polityczną, społeczną. Organizowaliśmy szereg projektów w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej oraz w obszarze rozwijania współpracy na poziomie lokalnym. Włączyliśmy się we wsparcie Ukrainy w chwili obecnej szeregiem działań, niemniej niezbędnym jest działanie uzupełniające (komplementarne) o charakterze zbiórki publicznej.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska