2022/1235/OR

2022/1235/OR

Wolność i pokój ponad wszystko, bo życie cudem jest.

2022-03-08

Fundacja Życie Cudem Jest


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-03-14 Do: 2023-01-31
Teren całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem woj. wielkopolskiego i ościennych.
Sposób przeprowadzenia zbiórki publicznej, odbywać się będzie jako zbiórka do puszek, skarbon w formie gotówkowej.
10
Celem zbiórki publicznej, pod nazwą "Wolność i pokój ponad wszystko", jest pozyskanie bezpośrednio/fizycznie oraz pośrednio, poprzez zbiórkę środków finansowych w celu zakupu w efekcie końcowym środków czystości, higieny osobistej i intymnej, jak i środków "medyczno-ratunkowych" w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
porządku i bezpieczeństwa publicznego
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
ratownictwa i ochrony ludnościDodatkowe informacje o zbiórce:
Dodatkowe informację bęedą zamieszczone na stronie Fundacji Życie Cudem Jest: https:\\www.fzcj.pl\wolnosc-i-pokoj-ponad-wszystko.html
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska