2016/209/OR

2016/209/OR

ZACZAROWANIU RUSZAJĄ "NORMALKA" W ZASIĘGU RĘKI

2016-01-13

STOWARZYSZENIE "A JEDNAK"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-02-11 Do: 2020-06-22
Polska
zbiórka do puszek i skarbon
80
zakup/wynajem/remont lokalu, w którym założona i prowadzona będzie "normalka" - miejsce terapii, edukacji, aktywizacji społecznej, zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób w normie intelektualnej i z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym
Cel w sferze zadań:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
wypoczynku dzieci i młodzieży
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
"NORMALKA" ma być miejscem spotkań powstanie w nim klubokawiarnia z galeria, aula ze scena, sala komputerowa i sala multimedialna. "NORMALKA" będzie miejscem praktycznego działania. powstaną w niej gabinety terapeutyczne i specjalistyczne. Będzie świadczyła pomoc doraźna i długo terminową zgodnie ze swoja działalnością statutową. "NORMALKA" ma być przede wszystkim otwartym miejscem spotkań dla ludzi, którym z rożnych powodów nie zaproponowano warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego z innymi osobami. "NORMALKA" ma być miejscem spotkań ludzi kulturalnych dającym sposobność nawiązywania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem. "Normalka" to odpowiednia alternatywa dla duszy i ciała. Zbiórki będą organizowane podczas akcji prowadzonych przez Stowarzyszenie. a także doraźnie rozstawiane będą skarbony, puszki w sklepach, hipermarketach i innych miejscach publicznych. Istnieje możliwość zbierania podczas koncertów i rożnych wydarzeń kulturalnych.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska