2014/2028/OR

2014/2028/OR

Zbiórka Fundacji Artystycznej Cantito

2014-12-10

Fundacja Artystyczna Cantito


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-12-12 Do: Permanentna
cała Polska
Zbiórka do puszek
4
Działalność statutowa Fundacji Artystycznej Cantito: wspieranie niepełnosprawnych artystów (muzycznie), organizowanie ich koncertów, warsztatów dla nich itp.
Cel w sferze zadań:
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznymDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska