2017/1891/OR

2017/1891/OR

IDA CZERWCOWA. STOP RAKOWI PIERSI 2017

2017-04-27

Fundacja "Energia-Działanie"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-06-17 Do: 2017-06-19
POLSKA, MAZOWIECKIE, KOZIENICE
ZBIÓRKA DO PUSZEK
80
Cele zbiórki: wczesna diagnoza nowotworu piersi u kobiet z Ziemi Kozienickiej w wieku 18-49 lat oraz leczenie i rehabilitacja kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, znajdujących się w trudniej sytuacji finansowej. Pieniądze będą przekazane min. na badania USG piersi kobiet z Ziemi Kozienickiej w powyższej grupie wiekowej (grupa ta nie jest objęta profilaktyką NFZ). To druga edycja kampanii społeczno-charytatywnej. Poprzednia organizowana była 19 czerwca 2016r.
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Zbiórce towarzyszyć będą - zawody kajakowe,, -maraton matematyczny na 3 poziomach edukacyjnych: podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym, - konkurs wiedzy o olimpizmie, -animacja czasu wolnego (malowanie buziek dziecięcych, gry i zabawy, przejażdżki konne), -akademia przedszkolaka „Młody geniusz"- zajęcia z robotyki, - wykład lekarza onkologa na temat raka piersi, - nauka samobadania piersi z wykorzystaniem fantomów, - paintball, - mecz piłki siatkowej mężczyzn, -grill, -zlot i parada motocyklistów, - koncert.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska