2022/2642/OR

2022/2642/OR

Zbiórka publiczna Jaworzyńskiej Pozytywki

2022-05-27

Stowarzyszenie Zwykłe Jaworzyńska Pozytywka


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-06-01 Do: 2022-12-31
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK I SKARBON, ZBIÓRKA DARÓW W NATURZE
20
Celem zbiórki jest zebranie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na zakup przedmiotów w postaci zabawek, art. biurowych i plastycznych, art. przemysłowych, art. higienicznych oraz przedmiotów użytku codziennego. Zebrane dary rzeczowe w postaci zabawek, art. biurowych i plastycznych, art. przemysłowych, art. higienicznych oraz przedmiotów użytku codziennego wraz z przedmiotami zakupionymi za zebrane środki finansowe zostaną przekazane na rzecz: 1. Oddziału Kardiologicznego w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. 2. Podopiecznych Domu Powstańców Warszawskich w Warszawie. 3. Podopiecznych Stowarzyszenia Zwykłego Jaworzyńska Pozytywka.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska