2016/2008/OR

2016/2008/OR

PACZKA ŚWIĄTECZNA

2016-05-24

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-06-04 Do: 2016-12-31
POWIAT GDAŃSKI
ZBIÓRKA DO PUSZEK ORAZ ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH
40
WSPARCIE UBOGICH RODZIN, OSÓB SAMOTNYCH W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, HOSPICJÓW, DOMÓW DZIECKA, SAMOTNYCH MATEK I OJCÓW W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz rodziny macierzyństwa rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
ZBIÓRKA ROZPOCZNIE SIĘ W CZASIE ZAWODÓW SPORTOWYCH "XXVI TURNIEJ JUDO IM. ANTONIEGO REITERA" W GDAŃSKU. ZBIÓRKI BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ NA TERENIE 3 PARAFII - ŁĘGOWO, ROTMANKA. STRASZYN,SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI. PACZKI BĘDĄ DYSTRYBUOWANE NA TERENIE TYCH INSTYTUCJI.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska