2020/1445/OR

2020/1445/OR

ŁĄCZĄ NAS GÓRY

2020-03-20

Fundacja Ładne Historie


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2020-04-13 Do: Permanentna
Polska, Dolny Śląsk, Śląsk, Opolskie
Będzie to zbiórka do puszek rozmieszczonych w sklepach, lokalach gastronomicznych i schroniskach górskich, przede wszystkim na terenie całego województwa dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego (początkowo 50 puszek, docelowo 100 puszek) oraz zbiórka prowadzona przez wolontariuszy na wybranych wydarzeniach o tematyce górskiej i sportowej.
100
Celem zbiórki publicznej jest pokrycie niezbędnych kosztów realizacji projektu Łączą nas góry. Na Dolnym Śląsku istnieją już bardzo dobre warunki dla turystyki osób z niepełnosprawnościami. Wiele z górskich tras w Górach Suchych, Izerskich i Sowich jest już dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Nie oznacza to jednak, że korzystanie z nich jest dla tych osób łatwe. Wymaga ono bowiem specjalistycznego sprzętu, który jest drogi i trudno dostępny. W ramach projektu „Łączą nas góry!” wspólnie pokonujemy te bariery i dzielimy się z innymi naszą miłością do gór. W ramach projektu organizujemy wycieczki górskie dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin, a także dodatkowe zajęcia kreatywne, z których mogą korzystać. Przy projekcie działa również międzypokoleniowy wolontariat. każdy może pójść z nami w góry, przez co jest to niezwykła okazja do poznawania się, zaprzyjaźniania, uczenia o sobie nawzajem.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska