2018/4817/OR

2018/4817/OR

ŚWIĄTECZNA AKCJA MIŚ 2018

2018-11-06

Stowarzyszenie Akcja Miś


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-11-15 Do: 2018-12-31
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH I DATKÓW PIENIĘŻNYCH DO PUSZEK
30
ŚWIĄTECZNA AKCJA MIŚ 2018 TO ZBIÓRKA DARÓW NA PREZENTY DLA DZIECI Z UBOGICH RODZIN. CO ROKU ZBIERAMY INFORMACJE O MARZENIACH DZIECI W FORMIE LISTÓW DO ŚW. MIKOŁAJA LUB INNYCH DEKLARACJI. NASTĘPNOIE NA STRONIE WWW UMIESZCZAMY LISTĘ DZIECI I ICH MARZEŃ I NA JEJ PODSTAWIE ZGŁASZAJĄ SIĘ OSOBY CHĘTNE OBDAROWAĆ WYBRANE DZIECKO. DARCZYŃCA KOMPLETUJE PACZKĘ, PRZEKAZUJE NAM A MY JĄ PRZEKAZUJEMY DZIECIAKOM W DZIEŃ WIGILII ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. ZBIERAMY RÓWNIEŻ DATKI PIENIĘŻNE NA ZAKUP PREZENTÓW DLA DZIECI A TAKŻE OPŁACENIE WYMARZONYCH PRZEZ DZIECI ZAJĘĆ.
Cel w sferze zadań:
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
promocji i organizacji wolontariatu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska