2022/920/OR

2022/920/OR

Śląskie dla Ukrainy!

2022-03-01

Stowarzyszenie "Cała Naprzód"


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-03-04 Do: 2022-12-31
Polska
Zbiórka gotówki do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych. Zbiórka prowadzona w sklepach, punktach usługowych, restauracjach, miejscach użyteczności publicznej i innych, również w trakcie wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych.
100
Zbiórka środków finansowych na wsparcie mieszkańców Ukrainy przybywających do Polski oraz dla organizacji pozarządowych wspierających mieszkańców Ukrainy przybywających do Polski.
Cel w sferze zadań:
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Wszelkie szczegóły dotyczące działań związanych z prowadzoną zbiórką publiczną, w tym relacje z przeprowadzanych akcji, publikowane są na oficjalnych stronach stowarzyszenia: www.calanaprzod.org oraz https://www.facebook.com/calanaprzod. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt. Dane teleadresowe znajdują się na podanych stronach. Chwała Ukrainie! Bohaterom chwała!
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska