2022/920/OR

2022/920/OR

Śląskie dla Ukrainy!

2022-03-01

Stowarzyszenie „Cała Naprzód”


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-03-04 Do: 2022-12-31
Polska
Zbiórka gotówki do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych. Zbiórka prowadzona w sklepach, punktach usługowych, restauracjach, miejscach użyteczności publicznej i innych, również w trakcie wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych.
100
Zbiórka środków finansowych na wsparcie mieszkańców Ukrainy przybywających do Polski oraz dla organizacji pozarządowych wspierających mieszkańców Ukrainy przybywających do Polski. Zbiórka środków finansowych na wsparcie Ukrainy (w tym zwłaszcza na zakup materiałów i sprzętów medycznych).
Cel w sferze zadań:
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Wszelkie szczegóły dotyczące działań związanych z prowadzoną zbiórką publiczną, w tym relacje z przeprowadzanych akcji, publikowane są na oficjalnych stronach stowarzyszenia: www.calanaprzod.org oraz https://www.facebook.com/calanaprzod. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt. Dane teleadresowe znajdują się na podanych stronach. Chwała Ukrainie! Bohaterom chwała!
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska