2014/1702/OR

2014/1702/OR

23 Finał Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.

2014-11-25

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-12-15 Do: 2015-02-15
Polska
Datki zbierane do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, zbieranie ofiar w naturze - sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla oddziałów polskich szpitali.
120000
Na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych, na zakup sprzętu dla oddziałów geriatrycznych i ZOL, na finansowanie realizacji programów medycznych i edukacyjnych prowadzonych przez Fundację, na finansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci, doposażenie ośrodków opieki zdrowotnej w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia dzieci.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowiaDodatkowe informacje o zbiórce:
Inne formy zbiórki: wpłaty na rachunek bankowy prowadzony dla zbiórki, sprzedaż Cegiełek, licytacja darów rzeczowych na cele zbiórki, zbiórka poprzez kanały elektroniczne, wpłaty za pomocą kart płatniczych.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska