2015/4267/OR

2015/4267/OR

24. Finał Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Na zakup urządzeń medycznych do oddziałów pediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

2015-10-30

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-12-01 Do: 2016-02-15
Polska
datki zbierane do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych; zbieranie ofiar w naturze - sprzetu medycznego z przeznaczeniem dla oddziałów polskich szpitali
120000
Na zakup urządzeń medycznych na oddziały pediatryczne, na zakup sprzętu dla oddziałów geriatrycznych i ZOL, na finansowanie realizacji programów medycznych i edukacyjnych prowadzonych przez Fundację , na finansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci, doposażenie ośrodków opieki zdrowotnej w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia dzieci.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowiaDodatkowe informacje o zbiórce:
Inne formy zbiorki: wpłaty na rachunek bankowy prowadzony dla zbiórki, rozprowadzenie "Cegiełek", licytacje darów rzeczowych na cele zbiorki, zbiórka poprzez kanały elektroniczne, wpłaty za pomocą kart płatniczych.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska