2016/4026/OR

2016/4026/OR

25. FINAŁ FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. DLA RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI NA ODDZIAŁACH OGÓLNOPEDIATRYCZNYCH ORAZ DLA ZAPEWNIENIA GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIOROM.

2016-11-14

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-12-01 Do: 2017-02-28
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK, SKARBON ORAZ ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH - SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA ODDZIAŁÓW POLSKICH SZPITALI.
120000
NA ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH NA ODDZIAŁY OGÓLNOPEDIATRYCZNE, NA ZAKUP SPRZĘTU DLA ODDZIAŁÓW GERIATRYCZNYCH I ZOL, NA FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW MEDYCZNYCH I EDUKACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ, NA FINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI, DOPOSAŻENIE OŚRODKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPRZĘT NIEZBĘDNY DO RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI.
Cel w sferze zadań:
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowiaDodatkowe informacje o zbiórce:
INNE FORMY ZBIÓRKI: WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY PROWADZONY DLA ZBIÓRKI, ROZPROWADZENIE "CEGIEŁEK", LICYTACJE DARÓW RZECZOWYCH NA CELE ZBIÓRKI, ZBIÓRKA POPRZEZ KANAŁY ELEKTRONICZNE, WPŁATY ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska