2017/5139/OR

2017/5139/OR

26. FINAŁ FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY DLA WYRÓWNANIA SZANS W LECZENIU NOWORODKÓW

2017-11-17

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-12-01 Do: 2018-02-28
POLSKA
DATKI ZBIERANE DO PUSZEK KWESTARSKICH I SKARBON STACJONARNYCH, ZBIERANIE OFIAR W NATURZE - SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA ODDZIAŁÓW POLSKICH SZPITALI
120000
NA ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH NA ODDZIAŁY NOWORODKOWE, NA ZAKUP SPRZĘTU DLA DZIENNYCH ODDZIAŁÓW GERIATRYCZNYCH, NA FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW MEDYCZNYCH I EDUKACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ, NA FINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI, DOPOSAŻENIE OŚRODKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPRZĘT NIEZBĘDNY DO RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI
Cel w sferze zadań:
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowiaDodatkowe informacje o zbiórce:
INNE FORMY ZBIÓRKI: WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY PROWADZONY DLA ZBIÓRKI, ROZPROWADZENIE "CEGIEŁEK", LICYTACJE DARÓW RZECZOWYCH NA CELE ZBIÓRKI, SMS-Y CHARYTATYWNE, ZBIÓRKA POPRZEZ KANAŁY ELEKTRONICZNE, WPŁATY ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska