2022/4539/OR

2022/4539/OR

31. FINAŁ FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ - ZAGRAMY DLA WSZYSTKICH, MAŁYCH I DUŻYCH. ŻYJ ZDROWO W ZDROWYM ŚWIECIE.

2022-10-17

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-12-01 Do: 2023-03-15
POLSKA
DATKI ZBIERANE DO PUSZEK KWESTARSKICH I SKARBON STACJONARNYCH, ZBIERANIE OFIAR W NATURZE - SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA ODDZIAŁÓW POLSKICH SZPITALI
120000
NA ZAKUP SPRZĘTU DO SZYBKIEJ IDENTYFIKACJI PATOGENÓW WYWOŁUJĄCYCH ZAKAŻENIE SEPSĄ I OCENY ICH WRAŻLIWOŚCI NA LEKI DLA LABORATORIÓW MIKROBIOLOGICZNYCH, NA FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW MEDYCZNYCH I EDUKACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ, NA FINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 26 ROKU ŻYCIA, NA DOPOSAŻENIE OŚRODKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPRZĘT NIEZBĘDNY DO RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI I DOROSŁYCH.
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
ochrony i promocji zdrowia
działalności na rzecz osób niepełnosprawnychDodatkowe informacje o zbiórce:
INNE FORMY ZBIÓRKI: WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY PROWADZONY DLA ZBIÓRKI, ROZPROWADZANIE "CEGIEŁEK", LICYTACJE DARÓW RZECZOWYCH NA CELE ZBIÓRKI, SMS-Y CHARYTATYWNE, ZBIÓRKA POPRZEZ KANAŁY ELEKTRONICZNE, WPŁATY ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska