2020/2437/OR

2020/2437/OR

ZBIÓRKA PIENIĘDZY I ODZIEŻY DLA MŁODYCH PIŁKARZY Z DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI KONGA

2020-09-22

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI KONGA


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2020-09-25 Do: 2020-09-26
ŁÓDŹ
ZBIÓRKA GOTÓWKI DO PUSZEK ORAZ ZBIÓRKA ODZIEŻY
15
ZBIÓRKA NA CELE STATUTOWE - pomoc socjalna dla młodzieży w Kongo. ZEBRANYE DATKI ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW ZAKUPU SPRZĘTU PIŁKARSKIEGO DLA MŁODYCH PIŁKARZY. KUPIONY SPRZĘT ORAZ ZEBRANA ODZIEŻ ZOSTANĄ PRZEKAZANE MŁODZIEŻY W KONGO.
Cel w sferze zadań:
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
wspierania i upowszechniania kultury fizycznejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska