2017/1169/OR

2017/1169/OR

BIEGIEM PO ZDROWIE

2017-03-13

FUNDACJA "PRO VITAE"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-03-31 Do: 2017-04-02
POLSKA, ŚLASKIE, CIESZYŃSKI, GOLESZÓW
ZBIÓRKA DO PUSZEK
4
Zbiórka będzie realizowana na rzecz realizacji działań Fundacji „Pro Vitae": pomocy niepełnosprawnym lub chorym sportowcom, a także ich rodzinom, wspieranie rozwoju młodych, utalentowanych zawodników, a także promocję zdrowego trybu życia i wspólnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego poprzez ruch i uczestnictwo w zawodach sportowo -rekreacyjnych.
Cel w sferze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska