2022/1160/OR

2022/1160/OR

Budowa budynku szkolno - przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach.

2022-03-07

Fundacja Lepsza Szkoła


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-04-01 Do: Permanentna
Polska
Zbiórka przeprowadzana w skarbonach oraz do puszkach kwestarskich.
25
Celem zbiórki jest zebranie środków na sfinansowanie budowy budynku szkolno - przedszkolnego wraz z salą gimnastyczna przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach.
Cel w sferze zadań:
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowaniaDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska