2015/4677/KS

2015/4677/KS

COOLTURA W WIERZYCACH

2015-12-02

KOMITET SPOŁECZNY COOLTURA W WIERZYCACH


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-12-03 Do: 2018-12-02
Województwo Wielkopolskie
Zbiórka do puszek
10
Organizowanie imprez "kultury wysokiej" w świetlicy sołectwa Wierzyce integrujących lokalną społeczność.
Cel w sferze zadań:
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska