2023/3057/OR

2023/3057/OR

CZYTELNIA DLA KIRUDDU

2023-07-03

FUNDACJA DZIECI AFRYKI


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2023-07-04 Do: 2023-12-31
Polska
zbiórka darów rzeczowych: nowych oraz używanych książek dla dzieci i młodzieży w języku angielskim
4
Zorganizowane i wyposażenie czytelni dla uczniów Szkoły Dzieci Afryki pw. św. Elżbiety w Kiruddu, w Republice Ugandy. Rodzaj zbieranych książek: powieści, albumy, atlasy, bajki, baśnie, książki naukowe dla dzieci, książki historyczne, legendy, poezja.
Cel w sferze zadań:
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Miejsce magazynowania darów rzeczowych - biuro fundacji w Warszawie.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska