2020/568/OR

2020/568/OR

Chill kultura

2020-01-28

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2020-02-01 Do: 2020-12-31
województwo pomorskie
Zbiórka środków pieniężnych do 8 zaplombowanych puszek, Zbiórka darów rzeczowych (zużytych materiałów) "Nie wyrzucaj, jeszcze posłużą" na warsztaty upcyklingu.
15
Chill kultura – wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych poprzez pokrycie kosztów organizacji koncertów plenerowych, warsztatów twórczych, animacji, innych działań plenerowych i prowadzenia Domu Sąsiedzkiego dla mieszkańców regionu.
Cel w sferze zadań:
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska