2019/184/OR

2019/184/OR

Chill kultura

2019-01-08

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-01-10 Do: 2019-12-31
województwo pomorskie
Zbiórka środków pieniężnych do 8 zaplombowanych puszek, Zbiórka darów rzeczowych (zużytych materiałów) "Nie wyrzucaj, jeszcze posłużą" na warsztaty upcyklingu.
15
Chill kultura – wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych poprzez pokrycie kosztów organizacji koncertów plenerowych, warsztatów twórczych, animacji, innych działań plenerowych i prowadzenia Domu Sąsiedzkiego dla mieszkańców regionu.
Cel w sferze zadań:
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska