2017/4639/OR

2017/4639/OR

Coroczna Akcja Miś

2017-10-25

Stowarzyszenie Akcja Miś


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-11-02 Do: 2017-12-31
woj. mazowieckie
zbiórka darów rzeczowych i datków pieniężnych do puszek
30
Coroczna Akcja Miś to zbiórka darów na prezenty dla dzieci w ubogich rodzin. Co roku zbieramy informacje o marzeniach dzieci w formie listów do św Mikołaja lub innych deklaracji. Następnie na stronie www umieszczamy listę dzieci i zgłaszają się osoby chętne by obdarować wybrane dziecko. Darczyńca kompletuje paczkę, przekazuje nam, a my przekazujemy dzieciakom w samą Wigilię. Jednocześnie zbieramy datki pieniężne na zakup prezentów dla dzieci.
Cel w sferze zadań:
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
działalności charytatywnej
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska