2024/562/OR

2024/562/OR

DLA HANKI

2024-01-29

Stowarzyszenie im.Hanki Krakowskiej z siedzibą w Bydgoszczy


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2024-02-01 Do: 2024-06-28
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK I SKARBONEK
10
POMOC PODOPIECZNEJ STOWARZYSZENIA : ZEBRANIE ŚRODKÓW NA LECZENIE I REHABILITACJĘ
Cel w sferze zadań:
działalności charytatywnej
działalności na rzecz osób niepełnosprawnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska