2018/302/OR

2018/302/OR

DLA WALUSIA

2018-01-14

STOWARZYSZENIE DUMA I NOWOCZESNOŚĆ


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-01-18 Do: 2019-01-14
Polska
zbiórka dobrowolnych datków, gotówki do puszek i skarbon.
5
Celem zbiórki jest zebranie pieniędzy dla Janusza Walusia, który od od 24 lat odsiaduje dożywotki wyrok w ciężkich warunkach. Jedzenie i lekarstwa musi kupować w więziennej kantynie za pieniądze przesyłane przez córkę, która mieszka i zarabia w realiach polskich. Zebrane pieniądze podczas zbiorki zostaną przekazane Januszowi Walusiowi na zakup lekarstw i jedzenia w więziennej kantynie.
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska