2016/2359/OR

2016/2359/OR

DO SERCA PRZYTUL PSA

2016-06-17

Fundacja Po ludzku do zwierząt - Przyjazna Łapa


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-07-01 Do: 2016-12-31
Powiat Puławski
zbiórka do puszek i skabon, zbiórka darów rzeczowych dla zwierząt (karma, akcesoria itp.)
40
1. Wsparcie schroniska (zakup karmy, darów rzeczowych, leków, itp.),2. Wsparcie zwierząt, którymi opiekują się osoby będące w trudnej sytuacji życiowej (zakup karmy, leków, pokrycie kosztów leczenia i sterylizacji/kastracji zwierząt, 3. Zakup paliwa na wyjazdy interwencyjne, 4. Pokrycie kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego na organizację wolontariatu oraz ubezpieczenie wolontariuszy.
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska