2018/44/OR

2018/44/OR

PRZYJAZNA ŁAPA

2017-12-11

PO LUDZKU DO ZWIERZĄT - PRZYJAZNA ŁAPA


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-01-01 Do: 2018-12-31
MIASTO PUŁAWY
ZBIÓRKA DO PUSZEK I SKARBON, ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH DLA ZWIERZĄT
10
1. Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt (zakup karmy, darów rzeczowych, leków), 2. Wsparcie zwierząt, którymi opiekują się osoby będące w trudnej sytuacji życiowej (zakup karmy, leków, pokrycie kosztów leczenia, sterylizacji/kastracji zwierząt), 3. pokrycie kosztów przeprowadzenia interwencji paliw, przekazanie darów rzeczowych, zabiegi, szczepienie zwierząt itp. 4. pokrycie kosztów eksploatacyjnych użytkowania lokalu przeznaczonego do organizacji wolontariatu oraz ubezpieczenia wolontariuszy, pokrycie kosztów administracyjnych fundacji
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
promocji i organizacji wolontariatu
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska