2017/973/OR

2017/973/OR

DOTRWAĆ DO TRANSPLANTACJI

2017-03-01

FUNDACJA ŹRÓDŁA ŻYCIA


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2017-03-12 Do: 2017-10-31
CAŁA POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK
30
CELEM JEST ZBIÓRKA ŚRODKÓW NA POMOC CIĘŻKO CHOREJ NA MUKOWISCYDOZĘ JOANNIE ZALEPIE.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniachDodatkowe informacje o zbiórce:
ZEBRANE ŚRODKI ZOSTANĄ PRZEZNACZONE ZA POŚREDNICTWEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ (KRS:0000064892) NA LEKI, FIZJOTERAPIĘ ORAZ NA UTRZYMANIE MOŻLIWIE DOBREGO STANU ZDROWIA PANI JOANNY ZALEPY DO CZASU TRANSPLANTACJI.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska