2015/3024/OR

2015/3024/OR

DZIECI MAJĄ PRZYSZŁOŚĆ

2015-07-31

FUNDACJA MAJĄ PRZYSZŁOŚĆ


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-08-07 Do: Permanentna
POLSKA
ZBIÓRKA DO PUSZEK I SKARBON STACJONARNYCH
600
POKRYCIE POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYCH W ZAKRESIE: LEKÓW, LECZENIA I ZABIEGÓW MEDYCZNYCH ORAZ REHABILITACJI, ZAKUPU SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO W TYM M.IN. WÓZKÓW, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ŚRODKÓW HIGIENY, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ WRAZ ZKOSZTAMI TRANSPORTU DOJAZDÓW NA LECZENIE I AKOMODACJI OPIEKUNA NA CZAS DŁUGOTERMINOWYCH POBUTÓW SZPITALNYCH MAŁOLETNICH DZIECI (POWYŻEJ 14 DNI). FINANSOWEGO WSPARCIA EDUKACJI I ROZWOJU DZIECI, KTÓRYM DOSTĘP DO EDUKACJI UTRUDNIA NIEDOSTATEK ŚRODKÓW FINANSOWYCH, SZCZEGÓLNIE POPRZEZ ZAKUP PRZEDMIOTÓW I ZABAWEK EDUKACYJNYCH, PRZYBORÓW I POMOCY SZKOLNYCH, SPRŻETU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ORPOGRAMOWANIEM STANDARDOWYM, NIEZBĘDNYM DO JEGO FUNCKJONOWANIA ORAZ OPROGRAMOWANIEM SPECJALISTYCZNYM DLA SCHORZENIA JEŚLI DZIECKO POSIADA, WRAZ Z KOSZTAMI TRANSPORTU. ZAKUPU ŻYNOŚCI, W TYM ZAKUPU ŻYWNOŚCI I ŚRODKÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ZYWIENIOWEGO JAK ODŻYWKI, PREPARATY WITAMINOWE, MLEKA, WRAZ Z KOSZTAMI TRANSPORTU. ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH I PIELĘGNACYJNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH, WÓZKÓW SPACEROWYCH ORAZ MEBLI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH (W TYM M.IN. ŁÓŻEK, FOTELIKÓW, KRZESEŁEK DO KARMIENIA) WRAZ Z KOSZTAMI TRANSPORTU. POKRYCIA KOSZTÓW BUDOWY IREMONTÓW, OBEJMUJĄCYCH ZAKUP MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I TRANSPORTU ORAZ ZAKUPU WYPOSAŻENIA WSPIERAJĄCEGO FUNKCJONOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU DOMOWYM, W TYM MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, RTV I AGD WRAZ Z KOSZTAMI TRANSPORTU. POKRYCIA POTRZEB PLACÓWEK OPIEKUŃCZYCH, MEDYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE WSKAZANYM W PUNKTACH B I E, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE ZAKUPU PRZEDMIOTÓW I PRZYBORÓW EDUKACYJNYCH, POMOCY SZKOLNYCH SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM ZASILAJACY, MONITORAMI I OPROGRAMOWANIEM, A TAKEŻE POKRYCIA KOSZTÓW BUDOWY I REMONTÓW OBEJMUJĄCYCH ZAKUP MATERIAŁÓW, ROBOCIZNY I TRANSPORTU ORAZ ZAKUPI WYPOSAŻENIA WSPIERAJAĆEGO FUNKCJONOWANIE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY DANEJ PLACÓWKI, W TYM MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, RTV I AGD WRAZ Z KOSZTAMI TRANSPRTU. DOTYCZY PLACÓWEK Z KTÓRYMI FUNDACJA WSPÓŁPRACUJE. SĄ TO PLACÓWKI PROWADZĄCE REHABILITACJĘ NASZYCH PODOPIECZNYCH, ZAJĘCIA Z NIMI, ZABIEGI MEDYCZNE, ZAJĘCIA SZKOLNE, WARSZTATY ORAZ PLACÓWKI POZA GRANICAMI KRAJU PROWADZONEPRZEZ PRZEDSTAWICIELI Z POLSKI.
Cel w sferze zadań:
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
wypoczynku dzieci i młodzieży
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrony i promocji zdrowia
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska