2014/322/OR

2014/322/OR

DZIECIAKI Z MURANOWA

2014-08-21

FUNDACJA "JEDEN MURANÓW"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-08-29 Do: 2014-12-31
POLSKA/MAZOWIECKIE/M.ST.WARSZAWA
1. ZBIÓRKA DO PUSZEK KWESTARSKICH. 2. ZBIÓRKA DO SKARBON STACJONARNYCH.
20
CELEM PODEJMOWANEJ ZBIÓRKI JEST ZEBRANIE ŚRODKÓW POZWALAJĄCYCH FUNDACJI ZAKUPIĆ WYPOSAŻENIE BY SYSTEMATYCZNIE PROWADZIĆ ZAJĘCIA I WARSZTATY Z RÓŻNYCH DZIEDZIN, TAK DLA DZIECI JAK I DLA DOROSŁYCH. W SZCZEGÓLNOŚCI: -KURSÓW JĘZYKOWYCH (POTRZEBNE KOMPUTERY, MONITORY I OPROGRAMOWANIE), - KURSÓW OBSŁUGI KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA (J.W.), - KURSÓW "ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI" DLA DZIECI I RODZICÓW, - WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH, -WARSZTATÓW MUZYCZNYCH I TEATRALNYCH,- WARSZTATÓW DLA OSÓB STARSZYCH ORAZ MIĘDZYPOKOLENIOWYCH, -KURSÓW GENEALOGICZNYCH, - WARSZTATÓW - DOTYCZĄCYCH HISTORII MURANOWA W TYM ZBIÓRKI ZDJĘĆ I PAMIĄTEK, - WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH I FILMÓW (POTRZEBNY SPRZĘT FOTOGRAFICZNY I FILMOWY), - SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI I WYSTĘPY W SIEDZIBIE FUNDACJI ORAZ PLENEROWE, - ORGANIZACJI IMPREZ PLENEROWYCH (POTRZEBNE WYPOSAŻENIE NAGŁOŚNIENIOWE, WYPOSAŻENIE ESTRADOWE, SCENY, PODESTÓW, ZADASZENIA, OŚWIETLENIA, SPRZĘTU STERUJĄCEGO DMX I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH. - ORGANIZACJA IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH, - SZKOLENIA DLA ZARZĄDÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH - JAK EFEKTYWNIE OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ORAZ BYĆ EKOLOGICZNYM POD NAZWĄ -"ZIELONA WSPÓLNOTA".
Cel w sferze zadań:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
-
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska