2022/2559/KS

2022/2559/KS

Dla Ukraińców w Rawie Mazowieckiej

2022-05-24

RdU


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2022-05-26 Do: 2022-07-15
Rawa Mazowiecka
zbiórka do puszek
15
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w integracji w społeczeństwie lokalnym. Zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych. Za zabrane pieniądze zamierzamy zakupić potrzebne uchodźcom rzeczy: żywność, ubrania materiały szkolne. Część pieniędzy zostanie przeznaczona również na sfinansowanie wakacyjnych zajęć opiekuńczo- językowych dla dzieci ukraińskich.
Cel w sferze zadań:
wypoczynku dzieci i młodzieży
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowaniaDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska