2014/309/OR

2014/309/OR

Dziewczynka z zapałkami pomaga dzieciom w trudnych sytuacjach materialnych i życiowych

2014-08-25

Fundacja dziewczynka z zapałkami


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2014-08-28 Do: Permanentna
Cały kraj
Zbiórka prowadzona do puszek i skarbon stacjonarnych. Zbiórka żywności do oznakowanych pojemników i koszyków
5000
Całoroczna pomoc dzieciom z rodzin ubogich i ośrodków opiekuńczych w zakresie: dofinansowania niezbędnych potrzeb mi. posiłki, odzież, pomoce szkolne. Całoroczne organizowanie wyjazdów edukacyjno-integracyjnych: zielone szkoły, kolonie, obozy, wycieczki.
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
wypoczynku dzieci i młodzieży
działalności charytatywnej
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska