2019/743/OR

2019/743/OR

Fundusz Wsparcia Adopcji Zwierząt III

2019-02-12

Fundacja Rozwoju Indywidualnego "Praca Moc Energia"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-02-18 Do: 2020-02-17
Wrocław
zbiórka do skarbon stacjonarnych, zbiórka do puszek kwestorskich
3
1) finansowanie (w tym współfinansowanie) specjalistycznej opieki weterynaryjnej i środków medycznych zwierząt 2) zakup karmy dla zwierząt przebywających w domach tymczasowych stowarzyszonych z Fundacją 2plus4
Cel w sferze zadań:
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska