2018/987/OR

2018/987/OR

HARMONIA MIASTA I GÓR

2018-02-22

STOWARZYSZENIE ATMOSFERA


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-03-01 Do: 2019-12-31
WOJ. ŚLĄSKIE
ZBIÓRKA DO PUSZEK I SKARBON, DARY RZECZOWE
10
ZABEZPIECZENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH PODGÓRSKIEJ CZĘŚCI BIELSKA-BIAŁEJ, W OKOLICY LIPNIKA PRZED DEGRADUJĄCYMI SKUTKAMI POTENCJALNEJ STREFY PRZEMYSŁOWEJ, POPRZEZ WŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW WE WSPÓŁDECYDOWANIE I KREOWANIE PRZYSZŁOŚCI TEGO MIEJSCA ORAZ ZAPEWNIENIE WSPARCIA EKSPERTÓW
Cel w sferze zadań:
upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji
ochrony i promocji zdrowia
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
turystyki i krajoznawstwa
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczegoDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska