2018/2052/OR

2018/2052/OR

IDA CZERWCOWA.STOP RAKOWI PIERSI 2018

2018-04-27

Fundacja "Energia-Działanie"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2018-06-16 Do: 2018-06-17
Polska/mazowieckie/kozienicki/Kozienice - teren miasta Kozienice
Zbiórka do puszek
80
Cele zbiórki: wczesna diagnoza nowotworu piersi u kobiet z Ziemi Kozienickiej w wieku 18-49 lat oraz leczenie i wsparcie finansowe kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pieniądze będą przekazane min. na badania USG piersi kobiet z Ziemi Kozienickiej w powyższej grupie wiekowej (grupa ta nie jest objęta profilaktyką NFZ). To trzecia edycja kampanii spoleczno-charytatywnej. Poprzednie odbyły się w 2016 i 2017r.
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
promocji i organizacji wolontariatu
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska