2019/1961/OR

2019/1961/OR

IDA CZERWCOWA.STOP RAKOWI PIERSI 2019

2019-04-16

Fundacja "Energia-Działanie"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-06-15 Do: 2019-06-16
Polska/mazowieckie/kozienicki/Kozienice - teren miasta Kozienice
Zbiórka do puszek
80
Cele zbiórki: wczesna diagnoza nowotworu piersi u kobiet z Ziemi Kozienickiej w wieku 18-49 lat oraz leczenie i wsparcie finansowe kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pieniądze będą przekazane min. na badania USG piersi kobiet z Ziemi Kozienickiej w powyższej grupie wiekowej (grupa ta nie jest objęta profilaktyką NFZ). To IV edycja kampanii społeczno-charytatywnej. Poprzednie odbyły się w 2016-2018 r.
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
ochrony i promocji zdrowia
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
Zbiórce towarzyszyć będą: zawody kajakowe, sztafeta pływacka, maraton matematyczny na 3 poziomach edukacyjnych: podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, konkurs wiedzy olimpijskiej, animacja czasu wolnego (malowanie buziek dziecięcych, gry i zabawy), nauka makijażu, akademia przedszkolaka "Młody geniusz" - zajęcia z robotyki, wykład lekarza onkologa na temat raka prostaty, wykład dietetyka, nauka samobadania piersi z wykorzystaniem fantomów, turniej piłki siatkowej mężczyzn, grill, zlot i parada motocyklistów, pokazy zapaśnicze, koncert
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska