2021/1105/OR

2021/1105/OR

Jak ulga - mamy przerwę!

2021-05-27

Fundacja NieOdkładalni


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-06-19 Do: Permanentna
Gliwice
Zbiórka do puszek
10
Nasza fundacja prowadzi działania dotyczące opieki wytchnieniowej wśród rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Permanentna opieka nad dzieckiem zależnym jest wyczerpująca fizycznie i psychicznie, dlatego celem zbiórki jest zapewnienie finansowania opieki dzieciom, która umożliwi opiekunom krótką przerwę od codziennych niekończących się obowiązków. Zbiórka umożliwi zapłacenie wynagrodzenia opiekunom świadczącym usługę wytchnieniową oraz dofinansowanie kosztów dojazdu do podopiecznego, jak również zakup materiałów potrzebnych do sprawowania takiej opieki, np. materiały edukacyjne, plastyczne, terapeutyczne.
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Uwagi do zbiórki:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska