2015/2489/OR

2015/2489/OR

Jesteśmy kowalami losu niepełnosprawnych dzieci

2015-06-11

Fundacja "Stella" im. Agaty Orłowskiej


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-06-28 Do: 2015-06-28
Lubartów
Zbiórka do puszek
11
Zbiórka na rehabilitację dzieci i młodzieży - podopiecznych Fundacji "Stella" im. Agaty Orłowskiej oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Cel w sferze zadań:
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Zbiórka odbędzie się podczas organizacji XXII Święta Roweru. Nasi podopieczni z pomocą fizjoterapeutów i wsparciem najbliższych każdego dnia starają się aby stać się sprawnymi jak ich zdrowi rówieśnicy. Wszystkie dzieci są dzielne i pracowite, bo ćwiczenia to nie tylko fizjoterapia, to również dobra zabawa i pozytywni ludzie, którzy wkładają w swoją pracę całe serce.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska