2016/4432/OR

2016/4432/OR

KIERMASZ SZKOLNY GRUDZIEŃ 2016

2016-12-10

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 185 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2016-12-10 Do: 2016-12-12
SALA GIMNASTYCZNA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 STO UL. OŚWIECENIA 64 POZNAŃ
ZBIÓRKA DO PUSZEK
30
BUDŻET OBYWATELSKI PROJEKT UCZNIOWSKI SSP4 I GIMNAZJUM NR 4 DOPOSAŻENIE NOWEJ POWIĘKSZONEJ ŚWIETLICY, CELE CHARYTATYWNE – REHABILITACJA BYŁEJ NAUCZYCIELKI P. KASI, WSPARCIE FINANSOWE FUNDACJI STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „ZAWSZE RAZEM”. PIENIĄDZE ZOSTANĄ PODZIELONE NA 4 RÓWNE CZĘŚCI
Cel w sferze zadań:
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w ww. zadaniach
nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania
działalności na rzecz osób niepełnosprawnychDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska