2019/2923/KS

2019/2923/KS

KONCERT DLA PANI ANI

2019-06-10

KOMITET SPOŁECZNY "KONCERT DLA PANI ANI"


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2019-06-11 Do: 2019-06-25
POZNAŃ
ZBIÓRKA DO PUSZEK
25
ZBIÓRKA ŚRODKÓW NA WSPARCIE OPIEKI I REHABILITACJI PANI ANNY
Cel w sferze zadań:
promocji i organizacji wolontariatu
działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbDodatkowe informacje o zbiórce:
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska