2021/229/OR

2021/229/OR

KOSMETYKI DO AFRYKI

2021-01-26

FUNDACJA DZIECI AFRYKI


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-02-08 Do: 2021-04-30
POLSKA, MAGAZYN ZBIÓRKI SIEDZIBA FUNDACJI W WARSZAWIE
ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH - ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH (MYDŁO, SZAMPONY, PODPASKI,DEZODORANTY,PROSZKI DO PRANIA,MLECZKO DO SUCHEJ SKÓRY)
5
ZEBRANE ŚRODKI HIGIENICZNE ZOSATNĄ PRZEKAZANE DZIEWCZĘTOM W SIEROCIŃCU AYOS, W REPUBLICE KAMERUNU ORAZ DLA UBOGICH NA BIAŁORUSI, LITWIE I UKRAINIE.
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
ZBIÓRKA BĘDZIE PROMOWANA NA STRONIE INTERNETOWEJ FUNDACJI ORAZ FB FANPAGE DZIECI AFRYKI. DARY ZOSTANĄ WYSŁANE DROGĄ MORSKĄ ORAZ PRZEKAZANE BENEFICJENTOM PRZEZ MISJONARKI ZE ZGROMADZENIA SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ DO KAMERUNU I NA UKRAINĘ, A PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SOLECZNIKACH NA LITWĘ I BIAŁORUŚ.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska