2021/229/OR

2021/229/OR

KOSMETYKI DO AFRYKI

2021-01-26

FUNDACJA DZIECI AFRYKI


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2021-02-08 Do: 2021-04-30
POLSKA, MAGAZYN ZBIÓRKI SIEDZIBA FUNDACJI W WARSZAWIE
ZBIORKA DARÓW RZECZOWYCH - ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH (MYDŁO, SZAMPONY, PODPASKI,DEZODORANTY,PROSZKI DO PRANIA,MLECZKO DO SUCHEJ SKÓRY)
5
ZEBRANE ŚRODKI HIGIENICZNE ZOSATNĄ PRZEKAZANE DZIEWCZĘTOM W SIEROCIŃCU AYOS, W REPUBLICE KAMERUNU
Cel w sferze zadań:
ochrony i promocji zdrowia
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
działalności charytatywnejDodatkowe informacje o zbiórce:
ZBIÓRKA BĘDZIE PROMOWANA NA STRONIE INTERNETOWEJ FUNDACJI ORAZ FB FANPAGE DZIECI AFRYKI. DARY ZOSTANĄ WYSŁANE DROGĄ MORSKĄ ORAZ PRZEKAZANE BENEFICJENTOM PRZEZ MISJONARKI ZE ZGROMADZENIA SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska