2015/3996/OR

2015/3996/OR

KWESTA LISTOPADOWA NA RZECZ REMONTU KAPLICY STRASZEWSKICH W LIPINKACH

2015-10-21

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI LIPIŃSKIEJ "JASTRZĘBIEC"


Realizowana


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-11-01 Do: Permanentna
Gmina Lipinki
Zbiórka do puszek, skarbon
20
Zbiórka środków na remont zabytkowej Kaplicy Straszewskich na Cmentarzu Parafialnym w Lipinkach.
Cel w sferze zadań:
turystyki i krajoznawstwa
kultury sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowejDodatkowe informacje o zbiórce:
Kwesta odbyła się do tej pory trzykrotnie w latach 2012-2014 na podstawie zezwolenia Starosty Powiatu Gorlickiego.
Potwierdzenie
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska